پورتال شهرداری امین شهر
چهارشنبه, 26 تير 1398 �����:           |    

رو عنوان : نهضت آسفالت
عنوان : عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 
ساعت : ۱۱:۴۴:۱۳
آغاز عملیات زیرسازی خیابان شهید بهشتی

نمایش تعداد بازدیدها : 34

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
:. پورتال شهرداری امین شهر .: